Goesting als motor voor verandering.

Waarom we werken?

Na de zomervakantie komt, zo op de vooravond van terug gaan werken, die ene vraag op. Waarom werk ik eigenlijk? Het evidente antwoord is om brood op de plank te krijgen. Uiteraard, maar zo zwart-wit zit het toch niet helemaal in elkaar.

Barry Schwartz zegt in de TED publicatie ‘Waarom we werken’ dat we niet zozeer werken om geld te verdienen. Als je aan mensen die voldoening vinden in hun werk vraagt waarom zij dit werk doen, is geld niet het eerste dat ze vernoemen. Wat wordt dan wel vernoemd?

Essentiële elementen voor zinvol werk zijn variatie, complexiteit, ontwikkeling van vaardigheden en groeikansen. Het helpt ook als je handelingsvrijheid hebt in de manier waarop je je werk uitvoert. En misschien wel het belangrijkste: je kunt werk zinvol maken door het te verbinden met het welzijn van anderen.

Ten Dries

Verbondenheid met het welzijn van anderen, daar hebben we  in Multifunctioneel Centrum Ten Dries wel affiniteit mee. We richten ons naar jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar met een meervoudig motorische stoornis.

Onze  kernopdracht is duidelijk: het versterken van de kwaliteit van leven van kinderen met een motorische beperking en hun netwerk. We willen hen zien groeien, met volle teugen genieten van het leven, hun wereld verbreden, ondersteunen waar nodig, veiligheid bieden maar ook het spreekwoordelijk duwtje in de rug geven, balancerend tussen gezonde spanning en ontspanning.

Geen gebrek aan zingeving in Ten Dries. Er is een grote betrokkenheid en samenhang tussen de medewerkers. Er hangt een hartelijke, warme sfeer en open communicatie is mogelijk – zowel verticaal als horizontaal. De samenwerkingscultuur van onze organisatie is sterk.

Desondanks kwamen er regelmatig bedenkingen. Die bedenkingen hadden als centraal thema dat er precies steeds minder tijd was voor wat er echt toe doet in Ten Dries. De randvoorwaarden om onze kernopdracht goed te doen verlopen, nemen in toenemende mate tijd en ruimte in. Een goed voorbeeld van die eisende randvoorwaarden is de veelheid aan info die uitgewisseld en verwerkt moet worden. Er zijn heel veel disciplines (kine, logo, ergo, ortho,…) in Ten Dries en deze disciplinaire krachten worden gebundeld. Ten Dries steekt dan ook veel energie in het realiseren van geïntegreerde, interdisciplinaire samenwerking en onze organisatie- en overlegstructuur is hierop afgestemd.

Het positieve effect van de focus op deze doorgetrokken interdisciplinariteit is dat alle teamleden rondom het kind op alle levensdomeinen op de hoogte zijn van en werken aan zijn noden, weten hoe ze met het kind kunnen communiceren, kennis hebben van de wijze waarop het kind moet vastgehouden worden, weten hoe ze met crisismomenten moeten omgaan, etc. Dit zorgt voor enorm veel veiligheid, levenscomfort en kwaliteit van leven voor het kind. Het zorgt tegelijkertijd ook voor een zeer grote betrokkenheid bij de medewerkers. Expertise vanuit verschillende hoeken wordt samengelegd en dit verhoogt het samen leren, de professionaliteit en medewerkerstevredenheid.

De schaduwzijde hiervan is dat de informatie-uitwisseling vastgelegd werd in structurele overlegmomenten, werkinstructies en een overdaad aan mails. Een werkkader dat weinig ruimte toelaat om stil te staan, tijd te nemen en te experimenteren. Broodnodig als je met mensen werkt.

Kantelen en veranderen

Ten Dries stelde zich samen met nog enkele organisaties kandidaat om deel te nemen aan het project ‘Anders Organiseren’ dat gesubsidieerd en ondersteund wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Begin april werd onze aanvraag goedgekeurd en kunnen we aan de slag voor het komende anderhalf jaar.

Aan de hand van dit project hopen we onze organisatie op een effectieve, efficiënte, innovatieve en waarden-volle manier bij te sturen en dit zowel naar de kinderen/adolescenten als naar de medewerkers toe.

Om dit alles in goede banen te leiden werd er een Kantelteam en een Veranderplatform samengesteld. Het Kantelteam bestaat uit 5 medewerkers die het project coachen.

Het Veranderplatform (ongeveer 45 personen) heeft een belangrijke rol binnen het aftoetsen en aanbrengen van nieuwe ideeën en wijzigende concepten. Deze groep bestaat uit medewerkers, bestuurders, externen en ouders. Het platform heeft meerdere rollen:

Ten eerste is het platform de ‘barometer’ van de verandering. Het ontwikkelwerk van het kantelteam, wordt afgetoetst – op basis van leidende principes – aan het platform. Daarnaast is het platform ook een co-creatieve plek: we ontwikkelen samen inzichten en structuren. Ten slotte heeft het platform ook een draagvlakfunctie: het verbindt de activiteiten in het project met de gehele organisatie, en zorgt voor de betrokkenheid van medewerkers en gebruikers. Deze groep werkt als een soort reflectiekamer maar krijgt ook beslissingsbevoegdheid op inhoudelijk vlak. Het kantelteam krijgt op die manier voeding vanuit de medewerkers, er ontstaat een wisselwerking en op die manier een hoge participatie van medewerkers in het veranderproces.

 

 

Twee dagen aan zee

We worden gelukkig goed ondersteund door ervaren Tabormedewerkers. Ons kantelteam werd ondergedompeld in de wereld van de innovatieve arbeidsorganisatie tijdens een tweedaagse begeleid door Tom Vanacker, projectleider bij Flanders Synergy en Taborconsultants.

Vraag me om de tweedaagse in 1 woord kernachtig te omschrijven en ik zeg ‘Goesting’. Zin in werk komt voort uit zinvol werk. Een verandertraject kan dus niet anders dan samen met alle medewerkers gebeuren. Een gedragen veranderproces moet een goede basis hebben. Iedereen in Ten Dries moet weten (en doordrongen zijn van):

  • Waarom Ten Dries bestaat ( hoe omschrijven we ons betekenisvolle werk).
  • Welke kernopdrachten we georganiseerd moeten krijgen.
  • Waarvoor we staan (waarden die ons uniek maken).
  • Waarom we eigenlijk moeten/willen veranderen.

P1040142Consensus over deze vragen zorgt voor een basis om structurele wijzigingen in onze organisatie door te voeren. We houden op deze manier de neuzen in dezelfde richting. Nieuwe initiatieven worden immers afgetoetst op deze basis. Dat maakt dat iedereen nieuwe ideeën of initiatieven kan lanceren. Bij ieder nieuw initiatief stellen we wel telkens  de vraag: Past dit initiatief in de richting die we samen voor Ten Dries vastgelegd hebben?

Met het veranderplatform hebben we gewerkt om tot een 1ste gedragen basis te komen. Feedback werd gevraagd om de omschrijving van onze bestaansreden, kernopdrachten en waarden te optimaliseren. Op onze eerste algemene personeelsvergadering toetsen we weer opnieuw af. Met iedereen. Om vandaar uit aan onze organisatiestructuur te sleutelen.

En we sleutelen verder. Het kantelteam ontwikkelt, het veranderplatform wikt en weegt. Het traject met Tabor en Flanders Synergy geeft steun. Ten Dries, volop in beweging!

Auteur: Anne-Lore Van Geele,  lid van het kantelteam, MFC Ten Dries.

Meer weten? annelore.vangeele@tendries.be

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s