De Boskant in een nieuw (winter)jasje

De winter is al in het land, tijd om het gezellig te maken. Het gebouw ‘De Boskant’, onderdeel van partnerorganisatie ‘De Bolster’, werd gerenoveerd. Met aandacht voor cliënt en medewerker.

“Bij de renovatie van het gebouw nursing, ‘De Boskant’, hadden we verschillende doelen voor ogen.

Het hoofddoel? Optimalisatie van zowel de leefomstandigheden van de cliënten als de werkomstandigheden van de medewerkers.

Om dit doel te bereiken hebben we op verschillende domeinen ingezet.

Zo zijn we ten volle gegaan voor ruimere leefruimtes, keukens, terrassen en tuinen. We hebben het sanitair aangepast door o.a. privé-sanitaire ruimtes te voorzien aanpalend aan de slaapkamers, én we hebben gekozen voor een aankleedtafel en plafondtilliften in de badkamers.

Bij de keuze van kleuren en materialen hebben we de kaart van de cliënt getrokken. Zo werden de slaapkamers opgefrist met een zelfgekozen kleur, geselecteerd uit een ruim kleurenpalet. Alle sanitaire ruimtes kregen een fris blauw als basiskleur.

Daarnaast hebben we als extraatje ingezet op een snoezelruimte in het gebouw, met alles erop en eraan.

snoezelboskant

De leefruimtes kregen een neutraal kleur zodat er in de verschillende zones nog extra kleur kan worden toegevoegd met accessoires en kleurrijk spelmateriaal.”

De renovatie is ondertussen voltooid en het gebouw is terug bewoond door de 32 cliënten.

Aan de spontane reacties merken we een grote tevredenheid over de renovatie van ‘De Boskant’, zowel bij de cliënten, hun netwerk als bij de medewerkers!