Kadanz – voor jongeren die de meeste hulp nodig hebben

KADANZ is het antwoord van MFC De Hagewinde op de uitdagende GES+doelgroep.

Wie de actualiteit een beetje volgde, hoorde het overal. Jeugdhulp is een issue. Een issue voor politici, die keuzes moeten maken en resultaten moeten boeken. Een issue voor medewerkers, die onder steeds moeilijkere omstandigheden moeten werken. Een issue voor jongeren, want er dreigt een groep jongeren uit de boot te vallen. De Hagewinde in Lokeren stroopt de mouwen en neemt de handschoen op.

Medewerkers van de Hagewinde stelden zich de vraag: hoe kunnen jongeren met zeer complexe trauma’s rust en groeikansen vinden, zonder verder getraumatiseerd te geraken en/of hun omgeving in gevaar te brengen?

Het antwoord is Kadanz. In 2020 is Kandanz  een gesloten, beveiligde, prikkelarme unit voor 8 jongeren in langdurig verblijf en 4 jongeren in korter verblijf en/of time out. Kadanz is op dit moment een meerjarentraject, een droom, een bouwplan, een zorg ook.

kandanz 2

Een woordje uitleg bij de doelgroep GES+

GES+ jongeren hebben in de loop van hun leven heel wat trauma’s opgelopen en veroorzaakt. Een complexe mix van kindspecifieke factoren (o.a. gehechtheidsproblemen, mentale beperkingen, autismespectrumstoornissen, expliciete gedrags-of persoonlijkheidstoornissen,…) en/of contextproblemen (o.a. een chronisch gemis aan veilige basis/ veilige haven, misbruik, mishandeling, … ) zorgen ervoor dat sommige kinderen ‘onbehandelbaar’ (b)lijken te zijn.

Ze functioneren op een erg laag sociaal-emotioneel niveau, zijn extreem prikkelgevoelig en kennen zelden een andere uitingsvorm dan blinde woedeaanvallen of gerichte agressie.

Verworpen worden is de enige veiligheid die ze hebben en waar ze dus steeds opnieuw naar op zoek gaan.

Een woordje uitleg bij het concept Kadanz

Kadanz wil de veilige basis/veilige haven zijn voor deze jongeren.

We bouwen een letterlijk en figuurlijk stevige infrastructuur. Het gebouw zorgt voor  een veilige omgeving voor de jongeren en de medewerkers.

Elke jongere krijgt een individueel traject. We vertrekken van zijn sociaal-emotioneel niveau, zijn noden, zijn krachten.

Elke jongere heeft een eigen kamer hebben met aangepaste ontspanningsmogelijkheden, een beveiligd terrasje, sanitaire mogelijkheden en een slaapkamer. De slaapkamer kan –zo nodig- omgebouwd worden naar ‘veiligheidsmodus’.

De gemeenschappelijke ruimtes, met name zithoeken, werk- en ontspanningsruimtes, snoezel- en wellnessbadkamer, … richten zich niet op groepsmatige aanpak, maar geeft de mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding en veilige contactmogelijkheden op maat van de jongeren. Er zijn ook prikkelluwe buitenruimtes voorzien.

Het geheel bevindt zich aan de rand van de centrale campus van MFC De Hagewinde, beschermd en toch verbonden.

De materialen die voor de nieuwbouw gebruikt zullen worden zullen slagvast en vandalismebestendig zijn. Stevige muren en aangepaste materialen en technieken zorgen ervoor dat geluidsprikkels, licht en veiligheid optimaal uitgebalanceerd zijn.

kadanz
Kadanz

Een woordje uitleg bij de motivatie

De Hagewinde kiest reeds decennia voor de meest kwetsbare doelgroep. Vanuit onze kernopdracht maken we waardegericht ondernemen waar.

Lang dachten we dat ook de moeilijkste kinderen en jongeren binnen de vertrouwde leefgroepwerking voldoende kansen tot een groei konden krijgen.

We zetten in op geïndividualiseerde ondersteunende pedagogische trajecten, kinderpsychiatrische begeleiding, speltherapie, …  Deze hebben hun sterkte en resultaat, maar kunnen ultiem toch geen structurele oplossing bieden voor sommige jongeren.

Het maatschappelijk antwoord op deze uitdagingen ligt in de uitbouw van gesloten units. MFC De Hagewinde wil zo mee bouwen aan een warme maatschappij, waar zij die veel ondersteuning en bescherming nodig hebben, die ook op maat en toegankelijk kunnen krijgen.

Een woordje uitleg bij de (ontoereikende) middelen

Kadanz zit op de snijlijn van verschillende sectoren. Enerzijds is er het domein van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), anderzijds het domein van ‘Jongerenwelzijn’.

Het zou mooi zijn als de middelen vanuit het VAPH en het departement Welzijn toereikend zouden zijn om Kadanz te bouwen en te exploiteren.

De basissubsidie is echter onvoldoende om tegemoet te komen aan de hoge eisen van een dergelijke nieuwbouw. Die basissubsidie is berekend op ‘gemiddelden’. De jongeren van Kadanz zijn niet gebaat bij ‘gemiddelde’ ondersteuning. De schamele 12u/per week extra per jongere komt totaal niet tegemoet aan de 24/7  intensieve begeleidingsnood van deze jongeren.

De Hagewinde neemt een groot engagement voor deze werking, maar wil geen roofbouw plegen op andere delen van de organisatie en dus de totale doelgroep.

Een woordje uitleg bij het traject

De beslissing om voor een gesloten, prikkelarme, beveiligde unit te gaan, ging niet over één nacht ijs. Nadenken over zulke evolutie brengt onrust en energie. De uitbouw van de unit vraagt een grote inspanning van alle medewerkers.

In een proces verspreid over meerdere jaren betrokken we medewerkers via denk- en reflectiedagen. Toen de uiteindelijke beslissing viel was het draagvlak voldoende groot. We vonden inspiratie en waardevolle lessons learned bij collega-organisatie die dezelfde weg opgingen.

Een pedagogisch conceptteam met deelnemers uit verschillende disciplines en een bouwteam, ondersteund door een consultant duurzame infrastructuur van de Taborgroep,  gaven het concept vorm. Bouwtekeningen maken abstracte visies concreter.

Geregeld werden de fysieke ontwerpen getoetst bij een klankbordgroep met interne en externe leden. We zien dat het goed zit.

Het bouwplan komt naar zijn finaal ontwerp en als alles meezit zullen de bouwwerken starten in het najaar 2018, zodat we tegen 2020 de eerste jongeren kunnen ondersteunen. Iedereen is er zich van bewust dat er nog heel wat werk te verzetten is vooraleer we zover zijn.

Een reorganisatie van deze schaalgrootte vraagt  veel energie. Open communicatie, betrokkenheid van medewerkers en ons blijven richten op onze maatschappelijk opdracht zijn onze speerpunten om ‘in Kadanz’ te blijven.

Marleen Laureys – bereikbaar via Marleen.laureys@hagewinde.be

Pedagogisch directeur MFC De Hagewinde