Lizet aan zet!

Of ik mee wou ontdekken hoe we loopbaanontwikkeling aan teamontwikkeling kunnen verbinden? Dat moeten ze mij geen twee keer vragen!

In onze organisatie werken we al langer met teams die maximale autonomie krijgen, en waar van verwacht worden dat ze initiatief nemen en ondernemend zijn. We vroegen ons af hoe de ambities van een organisatie, team én de loopbaanintenties van een medewerker gelijk kan sporen. Emmanuel, onze directeur, gaf een voorzet aan de Taborgroep. De Taborgroep nam de voorzet aan, en dokterde samen met Antwerp Management School en Flanders Synergy een plan uit. Dat plan kwam op de projectentafel van het ESF-agentschap uit, die een ‘go’ en middelen vrijmaakten. Het plan werd een spel, en kreeg voorlopig de naam: LIZET. Nu nog in ontwikkelfase, en wij mogen samen met een aantal andere ‘testers’ gaan spelen. By the way, LIZET staat voor Loopbanen In Zelfsturende Teams. En zo dekt de naam de lading.

Onderweg naar Tabor probeer ik een invulling te geven aan wat de voormiddag zou kunnen brengen. Ik probeer terug te denken aan de voorbereidende fase waar er in een interview werd gepolst wat dit ‘thema’ voor mij betekent.  Benieuwd wat er van het interview in het spel is geraakt.

In de Molenaarsstraat verzamelen we met verschillende mensen, de meesten werkend in de zorgsector. Er zijn ook een aantal directe collega’s bij, die net als ik, goesting hebben hieraan mee te werken en op die manier de kans te grijpen eens ‘over’ ons dagelijks werk na te denken.  We maken kennis bij een tasje koffie en de lekkere versnaperingen zorgen ervoor onze denktank al wat te voeden.

20180920_091646

De voormiddag wordt kort ingeleid door Melissa, die ons Sara en Roel voorstelt van de Antwerp Management School en nog eens de schets maakt van de voorbereidende fase en de bedoeling van deze dag. Een kort kennismakingsrondje om onszelf voor te stellen wees nog eens op de belangrijkheid van de samenstelling van de groep: teammedewerkers samen met teamverantwoordelijken, coaches.

Roel speelt de rol van wel voorbereide gespreksleider. Hij geeft mee welke inzichten de vorigen fasen voortbrachten.  Belangrijke  loopbaanthema’s zoals inzetbaarheid, werkbaarheid, groei, verbinding spelen een voorname rol in het werken in zelfsturende teams. Een brainstormsessie aan de hand van het GPS-model moet ervoor zorgen dat we deze thema’s verder gaan uitspitten. Concreet moeten we nadenken hoe we deze thema’s speelbaar kunnen maken. Dit laatste zorgt voor wat verwarring, want we zijn niet geneigd te ‘spelen’. We worden uitgedaagd ons creatief brein aan te spreken…

Het resultaat is een tafel vol post-it’s met allerhande ideeën, opgeborreld vanuit onze praktijk en bruikbaar voor het spel.  Uiteraard moet er een keuze worden gemaakt. We draaien nog een rondje om te selecteren welke ideeën we zeker willen uitgewerkt zien.  En dit is nog maar het begin…

20180920_094625

We houden deze ideeën in gedachten bij ons en herverdelen ons in 3 nieuwe groepen.  Voor ons ligt papier, schrijf- en tekenmateriaal. ‘De max’, we mogen nog wat verder spelen!  De bedoeling is om een ‘cereal box’ te maken, waar het spel in vervat zit.  Het wordt een zoektocht naar een goeie titel, ingrediënten, voedingswaarde, … van ‘ons product’. Geen simpele opdracht, maar niemand had gezegd dat het simpel zou zijn. Want de box moet nog gevuld worden met een spelbord, pionnen, spelregels, … Raar maar waar,  legoblokken brengen soelaas. Door het visueel te maken worden we steeds creatiever en krijgt het spel stilaan vorm.  Er wordt hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.  De groepjes stellen hun ‘creatie’ met fierheid aan elkaar voor. Zoals in een echt spel, willen we allemaal graag winnen J. Alles wordt vastgelegd op foto en video en Sara zorgt voor de verslaggeving. Roel stelt nog de nodige vragen om hen in staat te stellen verder met dit creatieve materiaal aan de slag te gaan.

Ik ga van tafel met een voldaan gevoel: ik mocht opnieuw  deel uitmaken van een leuke testcase. De nieuwe werkvormen neem ik dankbaar mee naar mijn praktijk, wie weet kan ik mijn eigen collega’s er ook eens laten van ‘proeven’.

Het projectteam gaat ondertussen verder met onze en andermans input. Tegen de zomer van 2019 moet het spel klaar zijn. Lizet, Let’s play that game!

Auteur: Sylvie Van Den Abeele, teamcoach De Vierklaver vzw – Sylvie.VanDenAbeele@de-vierklaver.be

Meer weten over LIZET? Contacteer Melissa.Plasschaert@tabor.be consultant Talent&Organisatie van de Taborgroep