1344 = 48u met 28 junior leidinggevenden

 

Half maart organiseerde de Taborgroep opnieuw de driedaagse voor jong leidinggevenden. Junior Gregory (clusterverantwoordelijke in De Bolster) en coach Tom (in zekere zin ook een junior want voor de eerste keer mee als lid van het Taborteam) blikken terug.

Bouw je eigen programma

Gregory: “Bij aankomst in het Roodhof te Oostkamp werd meteen veel tijd geïnvesteerd in het kennis maken met de andere juniors. Dit verliep op een actieve en aangename manier en dat haalde je uit de eventuele cocon van collega’s uit de eigen voorziening. Ik leerde zo al snel veel boeiende en inspirerende mensen kennen, die op een gelijkaardig punt in hun loopbaan stonden en die met gelijklopende uitdagingen werden geconfronteerd.”

junior 1

Tom: “De eerste avond, waarbij de 28 deelnemers onder meer zélf het verdere programma in mekaar boksten (wie neemt wanneer aan welke workshop deel?) was niet alleen een leuke bedoening en bijzonder fijn om te aanschouwen, het draaide meteen ook rond kernthema’s: samenwerken, maar ook leiding geven en leiding nemen. Deze grote groep wist deze klus relatief snel te klaren. Zo hadden we nog een mooie avond voor de boeg om na te praten …”

 

Content is king, relation queen. who’s the boss?

De dagen erna doken we volop in de inhoud. Gregory: “Ik koos uiteraard voor de onderwerpen die mij aanspraken, vaak omwille van linken met het werk binnen mijn organisatie. Ook vond ik het belangrijk om zeker één workshop te volgen bij elk van de coaches (Lieve, Eva en Tom). Deze workshops waren stuk voor stuk goed voorbereid en werden op een interactieve manier gegeven. De coaches brachten de essentie of de centrale gedachtegang over, op zo’n manier dat je zelf nadacht over een aantal thema’s. Uit elke workshop stapten we naar buiten met het gevoel dat je aan de hand van je nieuwe kennis praktische zaken kon aanpakken binnen je organisatie.”

Het programma zat goed vol.  Op elk moment vonden drie workshops plaats. Soms voor een grote groep, soms voor een handvol mensen. Coach Tom: “Best wel inspannend, zeker ook voor de deelnemers zelf! Zo zetten we hen vaak zelf aan het werk, en in de kleinere groepjes ben je heel snel weer aan de beurt … Dit kunnen doen voor een groep enthousiaste en nieuwsgierige mensen, dat is echt de max! Zij nemen op die manier zélf het verloop en de uitkomst van zo’n workshop in handen.”

 

 

“Aan de hand van een rollenspel leerde ik hoe je vergaderingen meer richting en structuur kon geven, ook in situaties waarbij niet elke deelnemer zich even constructief opstelt,” aldus Gregory. “Tijdens een andere workshop gingen we in op probleemoplossend denken. Dankzij een miniem verschil in de manier van denken kan je een blik werpen op een andere wereld: in plaats van te focussen op het probleem en de wortels daarvan (iets negatiefs wegwerken via een focus op de oorzaak), kan je je een beeld vormen van wat je zou willen (iets positiefs in leven roepen) en daar stap voor stap naartoe werken.

Wonderlijke confrontaties

“Het wonderlijke van deze driedaagse ligt voorbij het opdoen van kennis en nieuwe vaardigheden,’ voegt Gregory toe. “Door de confrontatie met andere visies op leidinggeven, en de zeer concrete illustraties van hoe anderen op bepaalde situaties antwoorden, krijg je meer zicht op jezelf – als persoon en als leidinggevende. Wat doe je als iemand zijn collega, die vaak afwezig is wegens ziekte, een profiteur noemt op een informeel moment? Wat doe je als een collega op een vergadering een idee voorstelt, en andere collega’s ondertussen zuchten en met de ogen rollen? Hoe ga je om met iemand die boos je bureau binnenkomt en zijn taken niet meer wil uitvoeren?”

“Doorheen deze voorbeelden en de contrasterende reacties daarop word je je bewust van je blinde vlekken, de punten waarin je zelf – vanuit je persoonlijkheid, je voorkeuren en je allergieën – kan groeien als leidinggevende. Dit ten voordele van je opdracht, je team en je cliënten. Omdat je ook praktische en hanteerbare hulpmiddelen krijgt aangereikt, zorgt deze bewustwording ook voor het nodige enthousiasme om hier ook echt werk van te maken. Het gevoel is dat deze vorming een start vormt van een nieuw traject, en zeker geen eindpunt is. Bovendien wordt je functie als leidinggevende dan iets heel bijzonder: het is niet louter meer een opdracht, maar het wordt een speelveld waarbinnen je uitgedaagd wordt om jezelf als persoon te ontwikkelen.

Tot slot vermeld ik graag dat de algemene sfeer, voorbij de inhoud, zorgt voor een erg aangename driedaagse, waar je voorbij nieuwe ideeën ook tal van nieuwe mensen leert kennen op een ongedwongen manier.”

Praktisch:

De 3daagse opleiding Junior leidinggevende is een opleiding die geregeld georganiseerd wordt voor startende leidinggevenden. Deelnemers selecteren een aantal competentiegerichte modules, die best bij hun opleidingsbehoeften passen. De opleiding is een deel van een traject, waarbij een afstemming in de eigen organisatie, en een opvolging met 360 graden feedback vervat zit. De opleiding is enkel toegankelijk voor partnerorganisaties van de Taborgroep. Meer weten over partnerschap? neem contact op met een consultant van de Taborgroep of via info@tabor.be

auteurs: 

Gregory Bistoen – gregory(punt)bistoen (at) vzwdebolster.be. Gregory is teamcoach bij De Bolster, een organisatie die volwassen met een beperking helpt hun eigen leven vorm te geven, in regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Tom Demeulenaere –  tom(punt)demeulenaere (at) tabor.be. Tom is consultant Talent en Organsiatie bij de Taborgroep, een netwerk van autonome maatschappelijke organisaties. Daarnaast is hij stafmedewerker HR bij de Vierklaver.