Over

De Taborgroep is een netwerkorganisatie van meer dan 60 sociale ondernemingen uit Oost- en West-Vlaanderen, en actief in zeer diverse social profit sectoren. Deze autonome organisaties zijn partners van elkaar in waardegericht ondernemen, innovatie, beleids- en opinievorming.d

De Taborgroep werkt actief aan gemeenschappelijke doelen die voor de partners een meerwaarde betekenen. De zeer diverse mix van organisaties maakt van dit netwerk een broeihaard van mogelijkheden. Taborgroep zet actief in op de kruisbestuiving tussen verschillende domeinen: leren, wonen, werken, zorgen, bouwen, ondernemen.

Daarnaast versterkt de Taborgroep zijn partners via consultancy in de ondersteunende processen: infrastructuur, financiën, aankoop, HR, ICT, archief en communicatie. Meer hierover op onze website www.tabor.be. 

 

Met alle partners van De Taborgroep willen we werken aan het beleidsplan 16/20 en de komende jaren vijf ambities waar maken:

Focussen op waardegericht ondernemen

We kiezen samen voor waardegericht ondernemen als strategische insteek voor reflectie in de bepaling van onze prioriteiten

Verbinden in krachtige netwerken

We ontwikkelen krachtige en innovatieve netwerken die de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht ondersteunen

Sterk in medewerkersbetrokkenheid

We engageren ons voor een integer personeelsbeleid met aandacht voor inclusief en wendbaar, werkbaar, waardig werk

Dienstverlening in gedeeld eigenaarschap

We werken samen aan een toegankelijke dienstverlening in gedeeld eigenaarschap en met aandacht voor sociale uitsluiting

Verankeren van duurzame beleidsvoering

We zoeken samen naar een zinvolle invulling van duurzaamheid en maken dit waar binnen onze organisatiecontext

 

Met deze vijf ambities dragen we bij tot de  realisatie van de United Nations global goals – www.globalgoals.org.